00696 2200229 450000500150000003500200001500100230003524501010005826000950015930000130025450000280026785000120029500600180030700700030032500800410032804000170036908200120038609000260039810000150042465000180043999000090045720200226115307 a0010-0220000033 NLIS0000000008869161 aLembaran daerah dan Berita daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 dan 2011 & 2012 aYogyakarta : :bBiro Hukum Seketariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ,,c2013. a... jil. aYang diterima : Buku II aJKPNPNAab g l f000 0ta200226 0 ind  aJKPNPNAbind a348.598 aCB-D.11 07-2454(1.2.) aYogyakarta 4aUndang-Undang a0001